خبر اقتصادی NFP

🔸مطابق هر ماه، اولین جمعه ماه میلادی خبر اقتصادی NFP فردا اعلام میشه
اینبار همزمانی این خبر با دو خبر مهم بازار کانادا میتواند نوسان زیادی در بازار مخصوصا بازار سهام ایجاد کند
🔸 چنانچه اینترنت مناسبی ندارید بهتر هست قبل از اعلام خبر فردا، معاملات خود را ببندید و یا اینکه با کمترین ریسک ممکن حد ضرر مناسب قرار دهید