بازار پر ریسک رمزارزها

بازار پر ریسک این روزهای رمزارزها

بعد از فروپاشی لونا همینک زمان تزلزل قویترین استیبل کوین بازار یعنی USDT رسیده تا با ریزش در مقابل دلار امریکا یکبار دیگه این موضوع که استیبل کوین ها همیشه نمیتوانن در هر شرایطی برابری خودشون را با دلار امریکا حفظ کنن باب صحبت سرمایه گذاران شود
تمامی استیبل کوین ها سعی بر این دارن که برابری خودشان را با دلار آمریکا حفط کنن ولی این موضوع به این معنی نیست که همیشه برابری یک به یک با دلار امریکا خواهند داشت و نسبت به شرایط بازار میتوانند ریزش داشته باشن همون طور که لونا تا حد ورشستگی در این چند روز ریزش داشته است