متا 5 و Meta pay

شرکت متا 5 نیز جهت راه اندازی سیستم پرداخت رسمی دست به کار شد

پس از اعلام روسیه جهت بررسی پذیرش کریپتو ها به عنوان ارز قابل پرداخت رسمی و همین طور دستور عمل جو بایدن جهت تفکیک موجودی مشتریان در صرافی های کریپتو و تفکیک آنها از موجودی شرکتها، شرکت متا 5 نیز جهت راه اندازی سیستم پرداخت رسمی دست به کار شد
این اولین خبر خوب بعد از چند ماه سقوط شدید بازارهای کریپتو هست، آیا این عوامل در آینده به نفع بازارهای کریپتو خواهد بود و یا شروعی برای از بین بردن کریپتوهای خصوصی و روی کار آمدن رمزارزهای دولتی خواهد بود