380 کوین ورشکست شده

در تمامی بازارهای مالی مطالعه و تحقیق قبل از شروع به سرمایه گذاری رکن اصلی جلوگیری از شکست در اون بازار محسوب میشود
این مورد در بازار رمزارزها بیش از هر بازار دیگری اهمیت دارد

وبسایت deadcoin.info لیست بیش از 380 کوین که در طول مدت کوتاهی ورشکست شدن و همراه با صاحبان شرکت، سرمایه گذاران خودشون را هم متضرر کردن، لیست کرده است

با چشمانی باز و بدور از هیجانات بازار تحقیق کنید و سپس تصمیم بگیرید