ماینرها موجودی خود را خارج میکنند

در ادامه روند نزولی بازار رمزارزها، ماینرها موجودی خود را بیش از قبل خارج میکنند

بر اساس داده های Compass Mining، جریان ارسال بیت کوین های ماین شده به سمت صرافی ها جهت نقد کردن بیش از پیش افزایش یافته است
به نظر میرسد ماینرها بر این عقیده هستن که بازار نزولی کماکان ادامه خواهد داشت و به همین دلیل برای جلوگیری از ضرر بیشتر تصمیم بر نقد کردن قسمت زیادی از موجودی خود گرفته اند