گزارش رسمی وبسایت دلوییت

گزارش رسمی وبسایت دلوییت نشان میدهد آینده در دست رمزارزهاست

مطابق این گزارش بر حسب آمارهای گرفته شده از تاجران آمریکایی، نشان میدهد که بیش از 85 درصد خرده فروشان انتظار دارن در طی 5 سال آینده نوعی سیستم پرداخت آنلاین بر اساس رمزارزها راه اندازی شود که جایگزین کامل سیستم مالی کنونی شده و به تدریج پول فیات به صورت کامل از گردش مالی روزانه خارج شود
آیا این یک خیال پردازی بیش نیست و یا حقیقتی که به زودی به آن خواهیم رسید