مشکلات تامین مالی سلسیوس

مشکلات تامین مالی شرکتهای طرف قرارداد با سلسیوس

با شروع مشکلات مالی در جهت تامین وجوه وام داده شده از طرف سلسیوس به بیش از 15 بلاک چین و شرکتهایی که در زمینه بازار کریپتو فعال بودن، ترس بیشتری بر بازار حاکم شد
وجوه سلسیون در شبکه های Defi کماکان دارای مشکل ودر پایین ترین سطح خود هستند
شرکتهایی نظیر 3AC یا همان Three Arrows Capital که وام های بزرگی به سلسیوس بدهکار هستند با شروع مشکلات تامین وجوه از سمت سلسیوس دچار افت زیادی شدند