روند کماکان نزولی

به نظر میرسد روند نزولی بازار رمزارزها کماکان ادامه دارد

با رسیدن قیمت پرچم دار بازار کریپتو به رقم 20هزار دلار، انتظار میرود روزهای خوبی در پیش روی این بازار باشد ولی خبرهای چند روز گذشته و همین طور تغییر نرخ بهره در آمریکا این امیدها را کمرنگ کرد تا جایی که امروز چند شرکت بزرگ ماینر بخش عمده ای از دستگاه های خود را از مدار خارج کردند 
ورشکست شدن چندین کوین و بلاک در ماه های قبل و همین طور مشکلات شرکتهای مالی بزرگ مانند سلسیوس اعتماد سرمایه گذاران را به بازار رمزارزها در پایینترین سطح خود قرار داده است