ناامیدی سرمایه گذاران شبکه سلسیوس

آیا ورشکسته بزرگ بعدی بازار رمزارزها سلسیوس خواهد بود؟

آیا ورشکسته بزرگ بعدی بازار رمزارزها سلسیوس خواهد بود؟ آیا با ورشکست شدن شبکه سلسیوس ارزهای تحت قرارداد با این شبکه نیز ورشکست خواهند شد؟
بر اساس گزارش WSJ، دو تن از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران این شرکت که در اکتبر سال گذشته یک دور سرمایه‌گذاری 750 میلیون دلاری را رهبری کردند، ممکن است دیگر سرمایه‌ای برای نجات سلسیوس ارائه نکنند