شراکت بایننس و تراست ولت

شرکت binance connect با trust wallet  به زودی شریک میشوند

به عنوان بخشی از این قرار داد تراست ولت به مشتریان خود اجازه دسترسی به بیش از 200 ارز دیجیتال مختلف را خواهد داد
آیا بعد از اجرای طرح شراکت، شرکت تراست ولت مانند بایننس مجبور به تحریم مشتریان ایرانی خود خواهد شد؟ آیا ولت های ایرانیان در تراست ولت بعد از شروع این شراکت بلاک خواهد شد؟