راه اندازی مجدد شبکه Ronin

دریافت کمک 117600 اتریوم و 25.5 میلیون USDC

پس از چندین روز بسته بودن امکان برداشت در شبکه Ronin با دریافت کمک 117600 اتریوم و 25.5 میلیون USDC ، این شبکه امروز مجدد راه اندازی شد و همین طور آپدیت جدید در بستر امنیتی شبکه نیز قرار گرفت