تست هارد فورک کاردانو

تست هارد فورک کاردانو با موفقیت انجام شد

تیم کاردانو اعلام کردند که این تست به صورت کامل و موفق روی Vasil تست شد و به پایان رسید 
در 4 هفته آینده باید منتظر دوشاخه شدن شبکه اصلی باشیم تا هارد فورک کاردانو به صورت رسمی روی شبکه انجام شود
تجربه هارد فورک های قبلی روی شبکه های متفاوت نیز متفاوت بودن در بعضی مواقع باعث افت شدید قیمت و در بعضی مواقع باعث رشد قیمت شدند