صرافی Vauld برداشتها را بست

مشکلات شبکه ترا اینبار گریبان vauld را گرفت

صرافی vauld که یکی از بزرگترین صرافی های شرق آسیا هست مجبور به بستن بخش برداشتهای صرافی خود شد، این اقدام پس از عدم توانایی این صرافی در باز پرداخت بیش از 198 میلیون دلار که عمدتا بدلیل مشکلات شبکه ترا (لونا) بوجود آمده بود صورت گرفت
این صرافی نیز تحت قرار داد 3AC هست که در این چند هفته با مشکلات مالی زیادی مواجه شده است و قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیست