مشکلات مالی کوین بیس

 با ادامه روند عدم بازپرداخت وام های تحت قرارداد سلسیوس، شرکت های دیگری که وابسته به نقدینگی های سلسیوس هستند وارد بحران های مالی بزرگی میشوند 

یکی از این شرکتها coinbase هست که داده نشان میدهد بیش از 248 میلیون دلار در بازه زمانی کوتاهی از این شرکت خارج شده است البته کارشناسان با توجه به نقدینگی بالایی که این شرکت دارد احتمال ورشستگی coinbase را لااقل برای بازه زمانی کوتاه بعید میدانند