فدرال رزور و نرخ بهره

سخنرانی ها و تصمیمات فاندامنتالی همیشه از نکات مهم و تاثیر گذار در بازارهای مالی بخصوص جهت گیری در بورس بوده اند

سخنرانی ها و تصمیمات فاندامنتالی همیشه از نکات مهم و تاثیر گذار در بازارهای مالی بخصوص جهت گیری در بورس بوده اند ولی این بار سخنرانی و تصمیماتی که قرار هست فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بانکی بگیرد بجز برای سهام های عمده در بازار بورس برای فعالان بازار رمزارز نیز بسیار مهم هست
فردا در صورت تایید و یا حتی عدم تایید تغییر نرخ بهره امکان واکنش سریع با هیجان مالی زیاد در تمامی بازارهای مالی وجود دارد و این موضوع در بازار بورس و همین طور بازار رمزارزها میتواند نوسان زیادی ایجاد کند