اختلال در اینترنت

به گزارش netblocks که در توییتر رسمی این شرکت ثبت شده قطعی قابل توجهی در اینترنت ایران بوجود آمده است که ظاهرا بدلیل مشکلات زیر ساخت هست

این مورد باعث از بین رفتن حدود 21 درصد از کانکشهای زیر ساخت شده و مشکلات زیادی از قبیل اتصال به سیستمهای پرداخت بانکی را بوجود آورده است
به گزارش شبکه زیر ساخت ایران، این موارد موقتی هستن و به زودی رفع خواهند شد