اولین واردات با رمزارزها

اولین واردات رسمی دولتی با رمزارزها

در هفته ای که گذشت اولین واردات رسمی دولتی به ارزش 10 میلیون دلار توسط رمزارزها پرداخت و انجام شد به نظر میرسد در دنیای تکنولوژی کنونی تحریم های مالی بانکی به راحتی قابل پوشش بوسیله رمزارزها هستند
به نقل از اتاق بازرگانی ایران تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی به صورت چشمگیری افزایش خواهد داشت