ادامه خبرهای منفی بازار

خبرهای بد برای بازار سهام و همین طور رمزارزها همچنان ادامه دارد 

رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس گفت که نرخ بهره باید 1.5 درصد دیگر در سال جاری و حتی بیشتر از آن در سال 2023 افزایش یابد، حتی اگر این امر باعث رکود شود، زیرا انتظارات کاهش زودهنگام نرخ بهره "واقع بینانه نیست"