هشت برداشت غلط

🔸وبسایت رسمی اتریوم 8 برداشت غلط از نتیجه فورک این شبکه را لیست کرد، این هشت برداشت غلط عبارتند از:

 

 1️⃣ اجرای یک نود که به استیکینگ 32 اتریوم نیاز دارد.
 2️⃣ ادغام، هزینه های گاز را کاهش می دهد.
 3️⃣ معاملات پس از ادغام به طرز محسوسی سریعتر خواهند بود.
 4️⃣ پس از انجام ادغام، می توانید اتریوم استیک شده را برداشت کنید.
 5️⃣ اعتباردهنده‌ها تا زمانی که برداشت‌ها فعال شوند، هیچ گونه پاداش اتریوم لیکویید دریافت نخواهند کرد.
 6️⃣ وقتی برداشت فعال باشد، سهامداران همه به یکباره خارج می شوند.
 7️⃣ انتظار می رود که سهام APR پس از ادغام سه برابر شود.
 8️⃣ ادغام منجر به خرابی زنجیره می شود.