ادغام اتریوم merge

بالاخره بعد از بارها تاخیر و مشکلات فنی و شبکه، ادغام اتریوم در تاریخ 15/09/2022 ساعت 6:45 به وقت UTC آغاز شده و زمان خرید اتریوم فعال به پایان رسیده تا پس از اتمام merge