ریال دیجیتال یا ریال کوین

🔸بانک مرکزی ایران در حال به پایان رساندن فاز اولیه راه اندازی ارز دیجیتال ملی به نام ریال کوین هست، این پروژه که با تاخیر چند ماهه به پایان فاز اولیه و تست نهایی شبکه نزدیک میشود در واقع کپی سیستم کوین ملی کشور چین است
🔸به نظر میرسد با شروع فاز اصلی این پروژه و در اختیار عموم قرارگرفتن آن، شاهد رشد چند درصدی اقتصاد داخلی باشیم 
🔸آیا این پروژه داخلی میتواند اعتماد مردم را جذب کند؟ آیا واقعا در رشد اقتصاد تحت تحریم ایران تاثیر مثبت خواهد داشت؟ با چه نرخی ارائه میشود؟ دارای استیبل کوین برابر با قیمت واحد ریال بانک مرکزی خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که باید منتظر پاسخ آنها بعد از فاز عمومی باشیم