گزارش امروز فدرال ریزرو

✍️با توجه به سیاست فعلی فدرال رزرو، هزینه های تامین مالی مجدد برای وام گیرندگان در سطح جهان به سطوح بی سابقه ای کاهش یافته است.

 🔸نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد گروه کاپیتال اکونومیکس، گفت: «دوران پول ارزان قطعاً به پایان رسیده است. ما در آغاز یک رکود جهانی هستیم، و این رکود مخصوصا شامل اروپا که ضعیف است، می‌شود.»