پایان عمر FTT

🔸 با نزدیک شدن به جلسات پایانی پیگیری ورشکستگی FTX اکثر صرافی های بزرگ مانند باینانس توکن FTT را از لیست خود خارج کردن و یا به صورت تعلیق درآوردن
🔸 از این رو این توکن در صرافی ما نیز از لیست خرید به صورت موقت خارج شد تا زمانی که در لیست صرافی های اصلی مجدد قرار داده شود