نرخ بهره و فدرال ریزرو

🔸 به گفته ی استراتژیست های بازار، اگر فدرال رزرو آمریکا در اول فوریه 2023 نرخ بهره را افزایش دهد، با وجود افزایش اخیر، بازارهای سرمایه ریزش خواهند داشت.

🔸برخی از استراتژیست ها با وجود اینکه بازار توقع کاهش نرخ را دارد، انتظار "خونین شدن بازار" را دارند. به عنوان مثال، مدیر ارشد سرمایه گذاری The Technical Traders معتقد است که این دلیل کاهش 37 درصدی S&P500 است.