37 جفت رمز ارز جهت ترید

🔸در بخش بازار کریپتو ، 51 رمزارز جهت خرید و فروش به صورت خرید ساده بوسیله کیف ریال و همین طور خرید مستقیم با درگاه بانک و یا پرداخت بوسیله تتر قرار گرفته
🔸در بخش بازار کریپتو، 37 جفت رمزارز جهت ترید ساده و همین طور ترید پیشرفته بر حسب چارت تریدینگ ویوو قرار گرفته
🔸در بخش بازار کریپتو، 51 کیف رمزارز جهت هولد کردن رمزارز (نگهداری و استک کردن) موجودی قرار گرفته 
🔸به زودی رمزارزهای بیشتری به این بخش اضافه خواهد شد