رمزارز TON

🔸به زودی ‏TrueUSD با TON همکاری می کند و بدین ترتیب امکان انتقال TUSD از طریق Orbit Bridge به TON به صورت ایمن و سریع برای کاربران ممکن می شود
🔸 رمزارز تلگرام TON به سرعت در بین 50 رمزارز موفق سال 2023 تا این لحظه قرار گرفت و با شروع همکاری با TrueUSD قدم بزرگتری را رو به جلو برداشت
به زودی امکان پرداخت خرید های تلگرامی از طریق TON فراهم خواهد شد برای شروع fragment اولین بازار برای این مورد خواهد بود