رمزارزهای جدید

✔️ ده رمزارز جدید به لیست صرافی اضافه شدند
این رمزارزها در تمامی بخش های بازار کریپتو صرافی در دسترس هستند
🔸بخش خرید و فروش
🔸بخش ترید ساده
🔸بخش ترید پیشرفته
🔸کیف ها جهت نگهداری