هدایای مسابقه پرداخت شدند

♾ هدایای برندگان پرداخت شد

🟥 هدایای دوستان به رقم 5 میلیون ریال مطابق لیست زیر به کیف ریال در بخش بازار کریپتو صرافی پاسارگاد واریز شد
🟥 هدایا کاملا قابل برداشت به سمت حساب بانک و یا ترید در بخش بازار هستند 

🤑 لیست دوستان به شرح زیر میباشد
کاوه ناصری کد 026
حسین آسمند جونقانی کد 039
احسان صحرانورد کد 056
سینا عوض خواجه کد 062 
صبورا اشکوریان کد 122
مرتضی برقکار جاوید کد 141
مریم رضازاده آبکاره کد 149
سروش منفرد کد 186
امیر زاهدی کد 188
نیکنام  بهرامی آزاد کد 232

با تشکر از تمامی دوستانی که در مسابقه شرکت کردن