فدرال رزرو کوتاه آمد

✍️ بالاخره فدرال رزرو کوتاه آمد

📌‏ فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را به حالت تعلیق درآورده است و برای اولین بار پس از 10 بار افزایش متوالی از مارس 2022،رشد نرخ بهره را متوقف کرد.

📌 با این حال،  فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بهره را تا پایان سال 2023،دوبار افزایش دهد و میانگین انتظارات آن این است که نرخ بهره تا پایان سال %5.6 خواهد بود. با فرض اینکه کمیته با افزایش یک چهارم حرکت کند، این به معنای دو افزایش دیگر در چهار جلسه باقیمانده در سال جاری خواهد بود.

📌 اعضای فدرال رزرو همچنین برای سال های آینده، پیش بینی می کنند که نرخ بهره %4.6 در سال 2024 و %3.4 در سال 2025 خواهد بود.( این در مقایسه با پیش‌بینی‌های %4.3 و %3.1 در ماه مارس، زمانی که خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی آخرین بار به‌روزرسانی شد، بیشتر است.)

📌 پیش‌بینی‌ها برای آینده حاکی از آن است که در صورتی که پیش‌بینی‌های امروزی درست باشد، FED در سال 2024 نرخ بهره را نزدیک به یک درصد کامل کاهش خواهد داد.

🔸 آیا با این تصمیمات جدید بازار های مالی از قبیل بورس، فارکس، اوراق بهادار و رمزارزها روی خوش ثبات رو به خود می بینند؟