ایران عضو رسمی بریکس

 ایران به صورت رسمی عضو بریکس شد

🔸 گروه نوظهور کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی پنج عضو جدید را در اول ژانویه پذیرفته است: مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی  و امارات

🔸 شما آینده ارز نوظهور بریکس و اهداف این 5 کشور اصلی با جمعیتی حدود یک سوم مردم جهان رو چطور پیشبینی میکنید؟