پراپ تریدینگ

تیم مالی صرافی بدنبال استخدام نیروهای تریدر ماهر از طریق چالش های معتبر پراپ تریدینگ می باشد
چنانچه استراتژی موفقی در ترید بازارهای مالی فارکس، سهام، کریپتو و ... دارید میتوانید از تیم مالی ما سرمایه دریافت کنید، فقط کافی هست مناسب با توانایی خود یکی از چالش ها را انتخاب کنید و در صورت موفقیت در چالش و مرحله راست آزمایی، سرمایه مورد نظر تحت اختیار شما قرار خواهد گرفت و عضوی از تیم ترید شرکت خواهی شد

لیست شرایط و راهنما